குங்குமத்தை எப்படி இட்டுக் கொண்டால் குலம் விளங்கும்?

 குங்குமம் லட்சுமி கடாட்சம் மிக்கது. பெண்கள் குங்குமம் Read More…

நம் பயத்தை தெளிவிக்கும் மந்திரம்: ஓயாது சொல்லி பயன் அடையுங்கள்!

நன்மையும் செல்வமும் நாளும் நல்குமேதிண்மையும் பாவமுRead More…