துளசியின் பெருமையும், சிறப்பும்… வழிபாட்டு முறைகளும்..!

வீட்டில் துளசி மாடம் வைத்து துளசியை பூஜிப்பது விசேஷம்.Read More…

தினமும் சாமி கும்படறேன் ஆனா சாமி வரம் தரலை சொல்பவரா நீங்கள்?

  ஆன்மீகம் என்பது நெற்றியில் விபூதி அணிந்து கொண்டு, எRead More…

இதனை வேண்டும் வேண்டும் என வேலவனிடம் வேண்டி பெறுவோம்!

விசாகத் தலைவன் சண்முகத் தெய்வத்தை கந்தக் கோட்ட கடவுளை Read More…