சூரியனின் பிரகாசத்தை மிஞ்சும் சுதர்சன சக்கரம்!

திருமாலின் வலக்கையை அலங்கரிக்கும் சக்கர ஆயுதமே சக்கரRead More…

“சடங்கின் போது, ஏன் பூணூலை இடம், வலம் தோள்களில் மாற்றிக்கொண்டே இருக்கிறோம்…?” – மஹா பெரியவா.

தெய்வ காரியங்களுக்கு பக்தி வேண்டும். பித்ரு காரியங்கRead More…

பிறரின் தவறை கூட நாம் எவ்வாறு சுட்டி காட்ட வேண்டும்??

மனிதர் எவராக இருந்தாலும் எந்த நிலையில் இருந்தாலும் கRead More…

கருணையின் வடிவாக விளங்கும் பண்ணாரி மாரியம்மன்!

தமிழகத்திலுள்ள அருளும் சிறப்பும் நிறைந்த அம்மன் தலங்Read More…

விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம்: எதனைக் கூறி என்ன பயனை அடையலாம்?

விஷ்ணு ஸகஸ்ரநாமம் ஸகல காரியசித்தி அளிக்கும் நாமங்களRead More…

தெய்வ சொத்தையும், பிராமணன் சொத்தையும் அபகரித்தவன் நிலை என்னவாகும்?

பகவானுக்கு தானம் கொடுத்த இருவர் யார் ? பகவானுக்கு தானRead More…