தெய்வ சொத்தையும், பிராமணன் சொத்தையும் அபகரித்தவன் நிலை என்னவாகும்?

பகவானுக்கு தானம் கொடுத்த இருவர் யார் ? பகவானுக்கு தானRead More…

லலிதா சகஸ்ரநாமம்: படிப்பதன் பலனும், அன்னையின் அருளும்..!

லலிதா சகஸ்ரநாமம் லலிதா சகஸ்ரநாமத்தைப் பாராயணம் செய்Read More…

துன்பம் நீங்கி அனைத்து மதிப்புகளும் பெற்று ஒளிர்வது யார்? விதுரர் கூறும் நீதி!

விதுர நீதி : {விதுரன் சொன்னார்} “ஓ! திருதராஷ்டிரரே, 1.போதRead More…