பிறரின் தவறை கூட நாம் எவ்வாறு சுட்டி காட்ட வேண்டும்??

மனிதர் எவராக இருந்தாலும் எந்த நிலையில் இருந்தாலும் கRead More…

கருணையின் வடிவாக விளங்கும் பண்ணாரி மாரியம்மன்!

தமிழகத்திலுள்ள அருளும் சிறப்பும் நிறைந்த அம்மன் தலங்Read More…

விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம்: எதனைக் கூறி என்ன பயனை அடையலாம்?

விஷ்ணு ஸகஸ்ரநாமம் ஸகல காரியசித்தி அளிக்கும் நாமங்களRead More…

தெய்வ சொத்தையும், பிராமணன் சொத்தையும் அபகரித்தவன் நிலை என்னவாகும்?

பகவானுக்கு தானம் கொடுத்த இருவர் யார் ? பகவானுக்கு தானRead More…

லலிதா சகஸ்ரநாமம்: படிப்பதன் பலனும், அன்னையின் அருளும்..!

லலிதா சகஸ்ரநாமம் லலிதா சகஸ்ரநாமத்தைப் பாராயணம் செய்Read More…

துன்பம் நீங்கி அனைத்து மதிப்புகளும் பெற்று ஒளிர்வது யார்? விதுரர் கூறும் நீதி!

விதுர நீதி : {விதுரன் சொன்னார்} “ஓ! திருதராஷ்டிரரே, 1.போதRead More…