திருத்துலைவில்லி மங்கலம் (இரட்டைத் திருப்பதி)

இந்தத் தலத்துக்கு அருகே உள்ள திருக்கோவிலில் எம்பெருமாமேலும் படிக்க…

nayathirupathi

நயா திருப்பதியில் நவகிரக நவ நரசிம்மர்!

க்ருதக யுகத்தில் தேவர்களைக் கொடுமை செய்தான் ஹிரண்யகசிமேலும் படிக்க…

சிருங்கேரி மடத்தில் ஸ்ரீஸுக்த, ஸ்ரீதந்வந்திரி ஸ்ரீமஹா ஸுதர்சன ஹோமம்

லோக க்ஷேமார்த்த நிமித்தமான ஸ்ரீஸுக்த, ஸ்ரீதந்வந்திரி ஸமேலும் படிக்க…