வில்வம் பறிக்கும்போது என்ன சொல்ல வேண்டும்?

சிவபெருமானுக்கு உகந்த வில்வ இலையைப் பறிக்கும்போது, பயமேலும் படிக்க…

vellimani annanperumal

பலன்தரும் பரிகாரத் தலம்: ஆயுளை நீட்டிக்கும் அண்ணன் பெருமாள்!

இங்கே எழுந்தருளும் ஸ்ரீனிவாசர், திருப்பதிப் பெருமாளினமேலும் படிக்க…

ஆடி-18 அரங்கன் சீர் பெறும் காவிரி அன்னை!

ஆடி மாதம் காவிரியில் நிறைந்து வரும் புதுவெள்ளம் புத்தமேலும் படிக்க…

ஆடி அமாவாசையில் அகத்தியர் வழிபட்ட அய்யனார்!

கால வெள்ளத்தில் இந்த மூர்த்திகள் மண்மூடி மேடானது. காலமமேலும் படிக்க…