5. மயிலாடுதுறை

1. தமிழ்நாடு

 

மயிலாடுதுறை, சீர்காழி, நாகப்பட்டினம் பகுதிகளிலுள்ள திவ்யதேசத் தலங்கள்…

1. திருவழுந்தூர்

2. திருஇந்தளூர்

3. காழிச்சீராமவிண்ணகரம்

4. திருக்காவளம்பாடி

5. திருச்செம்பொன்செய்கோவில்

6. திருஅரிமேயவிண்ணகரம்

7. திருவண்புருஷோத்தமம்

8. திருவைகுண்டவிண்ணகரம்

9. திருமணிமாடக்கோவில்

10. திருத்தேவனார்த்தொகை

11. திருத்தெற்றியம்பலம்

12. திருமணிக்கூடம்

13. திருவெள்ளக்குளம்

14. திருப்பார்த்தன்பள்ளி

15. தலைச்சங்கநாண்மதியம்

16. திருச்சிறுபுலியூர்

17. திருவாலி-திருநகரி

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *