யார் எதற்கும் ஏங்குவதில்லை: ஆச்சார்யாள் அருளுரை!

ஆன்மிக கட்டுரைகள்

e0aeafe0aebee0aeb0e0af8d e0ae8ee0aea4e0aeb1e0af8de0ae95e0af81e0aeaee0af8d e0ae8fe0ae99e0af8de0ae95e0af81e0aeb5e0aea4e0aebfe0aeb2e0af8d

abinav vidhya theerthar
abinav vidhya theerthar

கடவுள்மீது மிகுந்த அன்பு கொண்டவர் இனி எதற்கும் ஏங்குவதில்லை, எப்போதும் நிறைவுற்றவராகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் இருப்பார். மனைவி, செல்வம் போன்றவற்றுடன் இணைந்திருப்பது அடிமைத்தனத்தை ஏற்படுத்துகிறது, கடவுள் மீதான இணைப்பு விடுவிக்கிறது.

நாங்கள் வெறும் கற்களை வணங்குவதில்லை. சிலைகளை நம் வழிபாட்டிற்கு உதவியாகப் பயன்படுத்துகிறோம், அவற்றில் வசிக்கும் ஈஸ்வரர் என்பதை உணர்ந்து கொள்கிறோம்.

ஈஸ்வராவை ஒருவரின் கடமையாகக் கருதி அதை அர்ப்பணிப்பது விரும்பத்தக்கது. தெய்வம் இயல்பாக இருக்க வேண்டும்.அது உண்மையான பக்தி, அது எந்த தர்க்கரீதியான காரணத்தையும் சார்ந்தது அல்ல. ஈஸ்வர மிகவும் அன்பானவர், பக்தரின் மனம் தன்னிச்சையாக அவரிடம் செல்கிறது.

கடவுளின் இரக்கம் வரம்பற்றது, ஆகவே, நாம் அவருக்காக நம்மை ஒப்புக்கொடுத்தால், நம்முடைய எல்லா தவறுகளையும் வரம்புகளையும் அவர் ஏற்றுக்கொள்வார்.

செல்வத்தை வாங்குவதில் சிரமம் உள்ளது, அதைப் பாதுகாப்பதில் சிரமம் மற்றும் அதை இழக்கும்போது துக்கம். இவ்வாறு சிந்திப்பதன் மூலம், செல்வத்துடனான இணைப்புகளை ரத்து செய்யலாம்.

யார் எதற்கும் ஏங்குவதில்லை: ஆச்சார்யாள் அருளுரை! முதலில் தினசரி தமிழ் தளத்தில் வெளியான செய்தி.

Source: தமிழ் தினசரி | dhinasari.com

Leave a Reply