கடவுள் இருக்கும் இடம்: ஆச்சார்யாள் அருளுரை!

ஆன்மிக கட்டுரைகள்

e0ae95e0ae9fe0aeb5e0af81e0aeb3e0af8d e0ae87e0aeb0e0af81e0ae95e0af8de0ae95e0af81e0aeaee0af8d e0ae87e0ae9fe0aeaee0af8d e0ae86e0ae9a

abinav vidhya theerthar
abinav vidhya theerthar

மிதிக்க விரும்பும் மனிதன்
பக்தியின் பாதை ஒருபோதும் ஆன்மீக ரீதியில் பெரியவர்களை விமர்சிக்கக்கூடாது.

நபர்கள், இடங்கள் மற்றும் விஷயங்களைக் குறிக்கும் “என்னுடையது” என்ற உணர்வைக் கைவிடுவது ஒரு மனிதனின் செயல்திறனை சமரசம் செய்யாமல் அமைதியாகவும் ஆனந்தமாகவும் ஆக்குகிறது.

மக்கள் சில சமயங்களில் கடவுளை வைகுந்தா அல்லது கைலாசா போன்ற தொலைதூர உலகில் வசிப்பதாக நினைப்பார்கள். உண்மையில், அவர் உள்ளிருந்து வருவதைத் தூண்டுகிறார்.

உச்சத்தின் சகுனா (குணங்களுடன்) அம்சம் பக்தி படிப்படியாக உச்சத்தின் நிர்குணன் (குணங்கள் இல்லாத) அம்சத்திற்கான பக்தியாக பழுக்க வைக்கிறது.

பெரியவர்களின் முன்னிலையில், மனம் தன்னுடைய விருப்பப்படி அமைதியாகிறது, முனிவர்கள்தான் ஒருவரின் ஆன்மீக நிலையை உயர்த்த முடியும்.

கடவுள் இருக்கும் இடம்: ஆச்சார்யாள் அருளுரை! முதலில் தினசரி தமிழ் தளத்தில் வெளியான செய்தி.

Source: தமிழ் தினசரி | dhinasari.com

Leave a Reply