பக்தியின் வீரியம்: ஆச்சார்யாள் அருளுரை!

ஆன்மிக கட்டுரைகள்

abinav vidhya theerthar
abinav vidhya theerthar
abinav vidhya theerthar

கடவுளுக்கு ஒரு பக்தனிடமிருந்து எதுவும் தேவையில்லை. ஆயினும், பக்தர் அன்போடு எதை வழங்கினாலும், அவர் ஏற்றுக்கொண்டு அருளை வழங்குகிறார்.

“சிவா விஷ்ணுவிலிருந்து வேறுபட்டவர்” போன்ற வேறுபாடுகளின் கருத்துக்களைக் கொண்டிருப்பது முறையற்றது .ஒரு ஒருவரின் இஷ்டா – தேவதா (தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட தெய்வம்) உடன் குறிப்பாக இணைக்கப்பட்டிருந்தாலும், ஒருவர் மற்ற தெய்வங்களைக் குறைத்துப் பார்க்கக்கூடாது.

பொதுவாக, ஒரு செயலின் பலன்களின் விருப்பத்தால் தூண்டப்படுகிறது.ஒரு மனிதன் பணம் சம்பாதிக்க உழைக்கிறான், மற்றொருவன் சொர்க்கம் செல்வதைக் கருத்தில் கொண்டு தியாகங்களைச் செய்கிறான். செயலின் பலன்களுக்கு ஆசைப்படுவது, உலக ரீதியாகவோ அல்லது வேறுவிதமாகவோ, எப்போதும் காரணம் கொத்தடிமைதனம்.

எல்லாவற்றையும் தனக்கு வழங்குவதில் ஈஸ்வராவின் பக்தி மிகப் பெரிய பாத்திரத்தை வகிக்கிறது. பக்தியும் அர்ப்பணிப்பும் பரஸ்பரம் ஒருவருக்கொருவர் வலுப்படுத்துகின்றன.

கடவுள் நம் பார்வையின் உறுப்புக்கு அப்பாற்பட்டவர், ஆனால் அறிவால் வகைப்படுத்தப்படும் தெய்வீக கண்ணுக்கு தெரியும்.

கடவுள்மீது மிகுந்த அன்பு கொண்ட ஒரு பக்தர் கடவுள் இல்லாமல் இருக்க முடியாது. ஒரு பக்தர் கடவுளை அடைந்து, அளவையும் மரணத்தையும் மீறுகிறார்.

பக்தியின் வீரியம்: ஆச்சார்யாள் அருளுரை! முதலில் தினசரி தமிழ் தளத்தில் வெளியான செய்தி.

Source: தமிழ் தினசரி | dhinasari.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *