கடவுளின் ஆதரவு: ஆச்சார்யாள் அருளுரை!

ஆன்மிக கட்டுரைகள்

e0ae95e0ae9fe0aeb5e0af81e0aeb3e0aebfe0aea9e0af8d e0ae86e0aea4e0aeb0e0aeb5e0af81 e0ae86e0ae9ae0af8de0ae9ae0aebee0aeb0e0af8de0aeaf

abinav vidhya theerthar
abinav vidhya theerthar

தனது சத்குரு மீது மிகுந்த அர்ப்பணிப்புள்ளவர், மகாத்மாவின் அருளால், முறையான படிப்பினைகள் இல்லாமல் கூட கற்றவராகவும், ஞானியாகவும் முடியும்.

கடவுளும் தேவர்களும் தனது சத்குருவுக்கு உண்மையாக சேவை செய்து ஆழ்ந்த பக்தி கொண்ட ஒரு நபருக்கு ஆதரவாக இருக்கிறார்கள்.

சீடர்களுக்கிடையேயான வேறுபாடுகளைப் பொருட்படுத்தாமல், இலட்சிய சத்குரு அவர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் சிறந்ததை அறிந்திருக்கிறார், செய்கிறார். அவரது கருணை முறை எப்போதும் மாசற்றது.

உணர்ச்சியை வளர்ப்பதற்கான ஒரு முறை, அர்த்தமுள்ள பொருள்களில் உள்ள குறைபாடுகளை மீண்டும் மீண்டும் குறிப்பிடுவது. இதைச் செய்வதன் மூலம், மனம் குறைய குறைய இணைகிறது. அணுகுமுறை பிரதிபக்ஷ பவனா (எதிர் உணர்வு) என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. அடைதல். கடவுள் மட்டுமே இறுதி அடையல் மற்றும் உயர்ந்த நன்மை.
பக்தியின் பாதையில் போக விரும்பும் ஒரு மனிதன் ஒருபோதும் ஆன்மீக ரீதியில் பெரியவர்களை விமர்சிக்கக்கூடாது.

பொதுவாக நம்மில் பெரும்பாலோர் தினந்தோறும் கடவுளுக்கு முன்பாக வணங்குகிறோம், ஆனால் இந்தச் செயலை மிகவும் சாதாரணமாக ஒரு செயலாக செய்கிறோம். இது சரியானதல்ல. நமஸ்காராவை மிகவும் மதிப்புமிக்கதாகவும், கடவுளின் கிருபையால் மட்டுமே நமக்கு வழங்கப்பட்ட வாய்ப்பை நாம் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும்.

கடவுளின் ஆதரவு: ஆச்சார்யாள் அருளுரை! முதலில் தினசரி தமிழ் தளத்தில் வெளியான செய்தி.

Source: தமிழ் தினசரி | dhinasari.com

Leave a Reply