தேடியலைந்த கீதை.. கையில் கொடுத்த கருணை! ஆச்சார்யாள் மகிமை!

ஆன்மிக கட்டுரைகள்

e0aea4e0af87e0ae9fe0aebfe0aeafe0aeb2e0af88e0aea8e0af8de0aea4 e0ae95e0af80e0aea4e0af88 e0ae95e0af88e0aeafe0aebfe0aeb2e0af8d e0ae95

bharthi theerthar
bharthi theerthar

ஒருமுறை, ஒரு பக்தர் தனது நண்பரை ஸ்ரீங்கேரிக்கு ஜகத்குருவின் தரிசனம் செய்ய அழைத்துச் சென்றார்.

அந்த நண்பர் தாழ்மையுடன் ஜகத்குருவிடம் என்ன மத இலக்கியங்களை படிக்க ஆச்சார்யாள் அறிவுறுத்துவார்கள் என்று கேட்டார்.

ஆச்சார்யாள் உடனடியாக கீதையைப் படிக்கும்படி அவருக்கு அறிவுறுத்தினார். தெய்வீக உபதேசத்தைப் பெற்ற பின்னர், நண்பர் சச்சிதானந்த விலாஸிலிருந்து வெளியே வந்து, ஆற்றைக் கடந்து, ஸ்ரீமத் பகவத் கீதையின் நகலைத் தேடி ஊருக்குச் சென்றார். “கீதை பதிப்பகம்” வெளியிட்ட கீதை புத்தகத்தைக் கேட்டார். எல்லா வகையிலும் அது நல்லது என்று அவர் ஒருவரிடமிருந்து கேள்விப்பட்டிருந்தார்.

துரதிர்ஷ்டவசமாக, இந்த பக்தர் அதை சிருங்கேரி நகரில் எங்கும் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை. ஏமாற்றமடைந்த பக்தர் மீண்டும் நரசிம்மவனத்திற்கு வந்தார். அந்த நேரத்தில் ஜகத்குரு ஆற்றின் எதிர் பக்கத்தில் இருந்து நரசிம்மவனத்திற்கு வந்து கொண்டிருந்தார்.

பக்தர் உடனே சிரம் பணிந்து, எழுந்து மடிந்த கைகளால் பக்கத்தில் நின்றார். அவரைப் பார்த்ததும், ஆச்சார்யாள் அவரை அருகில் வரும்படி அழைத்தது, அவருக்கு ஒரு புத்தகத்தை ஆசீர்வதித்தது.

ஆச்சரியப்பட்ட பக்தர் அது கீதை என்று கண்டறிந்தார், அவர் வெளியீட்டாளரின் பெயரைப் பார்த்தபோது அவர் மிகவும் ஆச்சரியப்பட்டார், ஏனெனில் அது “கீதா பிரஸ்”. ன் வெளியீடு. ஆச்சார்யாள் அவரது மனதை எவ்வாறு படித்தார் என்று அவர் யோசித்துக்கொண்டே இருந்தார்.

தேடியலைந்த கீதை.. கையில் கொடுத்த கருணை! ஆச்சார்யாள் மகிமை! முதலில் தினசரி தமிழ் தளத்தில் வெளியான செய்தி.

Source: தமிழ் தினசரி | dhinasari.com

Leave a Reply