முகத்தின் பிரதிபலிப்பு: ஆச்சார்யாள் அருளுரை!

ஆன்மிக கட்டுரைகள்

e0aeaee0af81e0ae95e0aea4e0af8de0aea4e0aebfe0aea9e0af8d e0aeaae0aebfe0aeb0e0aea4e0aebfe0aeaae0aeb2e0aebfe0aeaae0af8de0aeaae0af81

abinav vidhya theerthar
abinav vidhya theerthar

ஈஸ்வரன் அனைத்து உயிரினங்களின் உள் சாரமாக வாழ்கிறார். உருவமற்றவர் என்றாலும், அவர் பக்தர்களின் பொருட்டு வடிவங்களை எடுத்துக்கொள்ள முடியும், செய்ய முடியும்.

கடவுளுக்கு ஒரு பக்தனிடமிருந்து எதுவும் தேவையில்லை. இருப்பினும், பக்தர் அன்புடன் எதை வழங்கினாலும், அவர் ஏற்றுக்கொண்டு அருளை வழங்குகிறார்.

கடவுள் எதைப் பற்றி கவலைப்படுகிறார்? கடவுள் பக்தியை மட்டுமே கருதுகிறார். பக்தி இருக்கும்போது, ​​அவர் திருப்தி அடைகிறார். பக்தியின் பாதையில் செல்வதற்கு குறிப்பிட்ட தகுதிகள் எதுவும் தேவையில்லை என்பதைப் பின்பற்றுகிறது.

ஒரு கண்ணாடியில் பிரதிபலிப்பை மேம்படுத்த, அசல் முகத்தை அலங்கரிப்பது அவசியம். அதேபோல், நாம் மகிழ்ச்சியை நாடினால், நாம் கடவுளை வணங்க வேண்டும். ஏனென்றால், வேதவசனங்களின்படி, கடவுளுக்கும் ஜீவாவுக்கும் (தனிப்பட்ட ஆத்மா) உள்ள தொடர்பு என்பது ஒரு முகத்திற்கும் அதன் பிரதிபலிப்புக்கும் இடையில் உள்ளது.

முகத்தின் பிரதிபலிப்பு: ஆச்சார்யாள் அருளுரை! முதலில் தினசரி தமிழ் தளத்தில் வெளியான செய்தி.

Source: தமிழ் தினசரி | dhinasari.com

Leave a Reply