நிரந்தர மனநிறைவு: ஆச்சார்யாள் அருளுரை!

ஆன்மிக கட்டுரைகள்

e0aea8e0aebfe0aeb0e0aea8e0af8de0aea4e0aeb0 e0aeaee0aea9e0aea8e0aebfe0aeb1e0af88e0aeb5e0af81 e0ae86e0ae9ae0af8de0ae9ae0aebee0aeb0

sringeri-sri-chandrasekara-bharathi-mahaswamigal1
sringeri-sri-chandrasekara-bharathi-mahaswamigal1
sringeri-sri-chandrasekara-bharathi-mahaswamigal1

மனிதன் தனது மன சமநிலையைத் தொந்தரவு செய்யும் மற்றும் அவனுக்கு மகிழ்ச்சியற்றதாக இருக்கும் எந்தவொரு விஷயத்திற்கும் தன்னை ஒப்புக் கொடுக்க மறுப்பதன் மூலம் மனிதன் மகிழ்ச்சியாக இருக்க முடியும்.

எங்கள் மூதாதையர்கள் மகிழ்ச்சியாக இருந்தனர், ஏனென்றால் அவர்களுக்கு அதிகமான இன்பப் பொருட்கள் அல்லது குறைவான காரணங்கள் இருந்தன, ஆனால் அவர்களுடைய மன சமநிலையைத் தக்க வைத்துக் கொள்ள முடிந்தது,

இது அவர்களுக்கு ஓய்வு, அமைதி மற்றும் மனநிறைவு மற்றும் மகிழ்ச்சியைக் கொடுத்தது. அவர்கள் மகிழ்ச்சியடைய வெளியில் உள்ள விஷயங்களைச் சார்ந்து இருக்கவில்லை, அல்லது மகிழ்ச்சியற்றவர்களாக மாற்றும் திறனை அவர்கள் வெளிப்புற விஷயங்களுக்கு ஒப்புக் கொள்ளவில்லை.

அவர்களின் ஓய்வு மற்றும் அமைதி, மனநிறைவு மற்றும் மகிழ்ச்சி ஆகியவை இயல்பானவை, ஆரோக்கியமானவை, எனவே நீடித்தவை. ஒவ்வொரு மனிதனும் மகிழ்ச்சியாக இருக்க விரும்பினால் இந்த உணர்வை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும்.

  • ஜகத்குரு ஸ்ரீ சந்திரசேகர பாரதி மகாஸ்வாமிகள்

நிரந்தர மனநிறைவு: ஆச்சார்யாள் அருளுரை! முதலில் தினசரி தமிழ் தளத்தில் வெளியான செய்தி.

Source: தமிழ் தினசரி | dhinasari.com

Leave a Reply