e0aeb5e0af80e0aeb0e0aea9e0af8d e0aeafe0aebee0aeb0e0af8d e0ae86e0ae9ae0af8de0ae9ae0aebee0aeb0e0af8de0aeafe0aebee0aeb3e0af8d e0ae85

வீரன் யார்? ஆச்சார்யாள் அருளுரை!

ஆன்மிக கட்டுரைகள்

e0aeb5e0af80e0aeb0e0aea9e0af8d e0aeafe0aebee0aeb0e0af8d e0ae86e0ae9ae0af8de0ae9ae0aebee0aeb0e0af8de0aeafe0aebee0aeb3e0af8d e0ae85

Bharathi theerthar - 3
Bharathi theerthar - 2

உதவி தேடுவதைத் தவிர்க்கவும்; காமத்தை வெல்லுங்கள்

ஒருவரிடம் என்ன நல்ல குணங்கள் இருந்தாலும், அவர் மற்றொரு மனிதனின் உதவியை நாடும்போது சிறியவராகிறார். குறிப்பாக இழிவானது ஒரு சராசரி நபரிடமிருந்து பிச்சையைத் தேடுவது.

மகாகவி காளிதாசர் கூறினார்: र्र्चा मोघा वरमधिगुणे नाधमे लब्धकामा
ஒரு உன்னத நபர் தவிர்க்கும்போது ஒரு அறிவற்ற நபர் நமக்கு உதவ ஒப்புக்கொண்டாலும், பிந்தையதைப் பார்ப்பது நல்லது, முந்தையதை அல்ல. எனவே, சராசரி மக்களிடம் எதையும் தேடாமல் இருப்பது நல்லது.

அதேபோல், ஒரு போரில் எதிரிகளை தோற்கடித்ததால் ஒருவரை வீரன் என்று அழைக்க முடியாது. மன்மதனின் அம்புகளைத் தூக்கி எறிந்த நபர் மட்டுமே உண்மையிலேயே வீரமிக்கவர்.

ஏனெனில், இது மிகவும் கடினம்.
அவ்வாறு செய்பவர் ஷ்ரேஷ்டர் (உயர்ந்தவர்) என்று கருதப்படுகிறார்.

மகாபாரதத்தில், பீஷ்மர் தனது வீரத்திற்காக பாராட்டப்பட்டார். அவர் தனது எதிரிகளை மட்டுமல்ல அன்பின் கடவுளான மன்மதனுக்கும் தோல்வியைக் கொடுத்தார். பிறப்பிலிருந்தே, அவர் பிரம்மச்சார்யத்தைக் கண்டிப்பாக பின்பற்றுபவர்.

இவ்வாறு, சராசரி நபர்களிடமிருந்து உதவி தேடாதது மற்றும் காமத்தை வெல்வது ஒரு மனிதனை உன்னதத்திற்கு அழைத்துச் செல்லும் உயரங்கள். அனைவரும் இவ்வாறு நடந்து கொண்டு ஸ்ரேயாஸை அடைய வேண்டும்.

किं लघुताया मूलं प्राकृतपुरूषेषु या याच्त्रा
रामादपि कः शूरः स्मरशरनिहतो न यश्चलति

வீரன் யார்? ஆச்சார்யாள் அருளுரை! முதலில் தினசரி தமிழ் தளத்தில் வெளியான செய்தி.

Source: தமிழ் தினசரி | dhinasari.com

Leave a Reply