மகனின் தலையை அறுத்து விரத மகத்துவத்தை நிருபித்த மன்னன்!

 நாரதர் ஒருசமயம் எமபட்டினம் சென்றிருந்தார். அவ்வூர் எவமேலும் படிக்க…

கட்டுபட்டவனால் கட்டை அவிழ்க்க முடியுமா?

சாதக வர்மன் என்ற மன்னன் சுகர் ஏழு தினங்கள் பாகவதம் கூறமேலும் படிக்க…

நெருப்பில் குஞ்சென்றும் மூப்பென்றும் உண்டோ?

சென்னை சூலையில் சைவ சித்தாந்த ஞான பானுவாக விளங்கியவரமேலும் படிக்க…