எல்லோர் கையிலும் கண்ணன்! மனதை திருடும் மாயன்!

krishnan யசோதா வெளியில் வந்தவள், இத்தனை பெரிய கூட்டத்தைப் மேலும் படிக்க…

பக்தன் மனம் வாட பொறுக்காத பரமன்! வாடிய மலரை தேடிப் பெறுவான்!

puri jagannath பூரியில் எழுந்தருளியிருக்கும் ஜகந்நாதர் பக்தமேலும் படிக்க…

வெறுப்பவர்களுக்கும் அருளும் வெண்ணெய் கிருஷ்ணன்!

krishnar ஆயர்ப்பாடியில் வாழ்ந்து வந்த ஒரு கணவனும் மனைவியமேலும் படிக்க…

அரிய மானிடப் பிறப்பு: ஆச்சார்யாள் அருளுரை!

உலகத்திலே மனிதனாக பிறப்பது மிகவும் துர்லபம்.. அப்பேற்மேலும் படிக்க…