அபிராமி அந்தாதி; ஒவ்வொரு பாடலும் ஒரு மருந்து!

இன்று தை அமாவாசை திதி; இன்றைய நாளில் தான் திருக்கடையூமேலும் படிக்க…

ஸ்ரீ மந்திர ராஜபத ஸ்தோத்திரம்… தமிழ்ப் பொருளுடன்!

இன்றுஞாயிற்றுக்கிழமை பிரதோஷம்
நரசிம்மர் மந்திரம்! ஸ்ரமேலும் படிக்க…

வீட்டில் செல்வம் கொழிக்க நீங்கள் செய்ய வேண்டியது…

குபேர சக்கரம் கோலம் போட்டு அதில் உள்ள எண்ணிக்கை  மீது மமேலும் படிக்க…

எடுத்த காரியம் வெற்றி பெற தினமும் 12 முறை கூறவும்..!

எல்லா காரியங்களிலும் வெற்றிபெற தினமும் 12 முறை சொல்லவுமேலும் படிக்க…

இதனை வேண்டும் வேண்டும் என வேலவனிடம் வேண்டி பெறுவோம்!

விசாகத் தலைவன் சண்முகத் தெய்வத்தை கந்தக் கோட்ட கடவுளை மேலும் படிக்க…

கங்கையை நினைந்து… பத்து வித பாபம் போக்க!

தசஹரதசமி: தகுதியற்றவர்களுக்கு தானம் அளிப்பது, பிறரை துமேலும் படிக்க…

விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம்: எதனைக் கூறி என்ன பயனை அடையலாம்?

விஷ்ணு ஸகஸ்ரநாமம் ஸகல காரியசித்தி அளிக்கும் நாமங்களமேலும் படிக்க…