வடக்கே காசி.. தெற்கே தென்காசி… நடுவே சிவகாசி! இவரும் காசி விஸ்வநாதர்தான்!

வடக்கே காசி, தெற்கே தென்காசி, நடுவில் சிவகாசி ஆகிய மூனமேலும் படிக்க…

சிவராத்திரி சிறப்பு ஆலயம்… பன்னிரு ஜோதிர்லிங்கத் தலம்: பீமா சங்கரம்!

ஆலயம்- பீமா சங்கரம் – மகாராஷ்டிரா .தரிசித்து எழுதியவர்-மேலும் படிக்க…

குருமகா சன்னிதானம் குருந்தமூலம் வழிபாடு

ஆவுடையார்கோவில் ஆவுடையார்கோவில் ஆத்மநாத சுவாமி கோவமேலும் படிக்க…

மயிலாடுதுறை மயூரநாதர் கோவிலில் கால பைரவாஷ்டமி பெருவிழா

மயிலாடுதுறை ஆன்மீக பேரவை மயிலாடுதுறை சைவ சித்தாந்த சபமேலும் படிக்க…