தரிகொண்ட வெங்கமாம்பா :- ஆந்திராவின் ஆவுடை அக்காள்!

venkamambaa தரிகொண்ட வெங்கமாம்பா :ஆந்திராவின் ஆவுடை அக்காளமேலும் படிக்க…

மானச பூஜை: கண்ணனை மனதில் வைத்து பூஜித்து அருள் பெறுக!

krishnan மானஸ பூஜா ! 1.ஹ்ருதம்போஜே க்ருஷ்ண: ஸஜலஜலதச்யாமலதனுமேலும் படிக்க…

எல்லோர் கையிலும் கண்ணன்! மனதை திருடும் மாயன்!

krishnan யசோதா வெளியில் வந்தவள், இத்தனை பெரிய கூட்டத்தைப் மேலும் படிக்க…