இன்று குரு பூர்ணிமா: ஞானவாசல் திறக்கும் திறவுகோல்!

viyasar 1 இன்று வியாச மகரிஷியின் அவதாரத் திருநாள். விஷ்ணுவமேலும் படிக்க…

வறட்சியால் தவித்த கிராமம்! ஆச்சார்யாள் அருளிய அறிவுரை!

தமிழ்நாட்டில் ஒரு சிறிய கிராமம் எந்த வசதியும் அற்ற கிமேலும் படிக்க…

மருத்துவர்கள் வைத்த கெடு! ஆச்சார்யாள் தந்த அருள்!

bharathi theerthar ஒருமுறை, ஒரு பக்தனின் தாய் மிகவும் உடல்நிலை சமேலும் படிக்க…

பஞ்சத்தால் தவித்த மக்கள்! பக்திக்கு ஓடிவந்த பாண்டுரங்கன்!

panduranga வயல்கள் சூழ்ந்த பேதரி கிராமத்தில் அவதரித்த தவசீமேலும் படிக்க…

வீட்டிற்கு ஏற்பட்ட தடைகள்.. விலகிய அதிசயம்! ஆச்சார்யாள் மகிமை!

ஒரு நோயறிதல் ஆய்வகத்தை வைத்திருக்கும் ஒருவர், ஒரு வீடமேலும் படிக்க…