திங்கள் மும்மாரி பெய்ய… திகழட்டும் பாவை நோன்பு!

அஞ்சு குடிக்கு ஒரு சந்ததியாய் ஆழ்வார்கள் தஞ்செயலை விமேலும் படிக்க…

திருப்பாவை 4ஆம் பாசுரம் – ஆழிமழைக் கண்ணா (விளக்கம்)

திருப்பாவை – பாசுரம் -4 ஆழி மழைக் கண்ணா ஒன்றுநீ கைகரவேல்மேலும் படிக்க…

பகவத் கீதை: எது ஆனந்தம்? – ஸ்ரீ ஸ்ரீ கிருஷ்ணப்ரேமி ஸ்வாமிகள்

எழுத்து வடிவம் :- வேதா கோபாலன் நம் வேதங்களும் சாஸ்திரங்மேலும் படிக்க…

பகவான் சொல்வதை அனுசரித்து நடந்து கொண்டால்…

சிருங்கேரி ஜகத்குரு ஸ்ரீ பாரதீ தீர்த்த மஹாஸ்வாமிகளின்மேலும் படிக்க…

மஹாளய/பித்ரு பக்ஷம்; சந்தேகங்களுக்கான பதில்கள்!

தர்மஸாஸ்திரம் கேள்வி 1: தினமும் செய்யும்பொழுது மஹாளய தமேலும் படிக்க…