வெறுப்பவர்களுக்கும் அருளும் வெண்ணெய் கிருஷ்ணன்!

krishnar ஆயர்ப்பாடியில் வாழ்ந்து வந்த ஒரு கணவனும் மனைவியமேலும் படிக்க…

அரிய மானிடப் பிறப்பு: ஆச்சார்யாள் அருளுரை!

உலகத்திலே மனிதனாக பிறப்பது மிகவும் துர்லபம்.. அப்பேற்மேலும் படிக்க…

இது வரைதான் பொறுத்துக் கொள்வேன்: கண்ணன் தந்த வாக்கு!

krishnan ஸ்ருததேவா என்பவள் கண்ணபிரானுக்கு சகோதரி முறை. அவமேலும் படிக்க…

சகமனிதர்களுடன் அணுகுமுறை: ஆச்சார்யாள் அருளுரை!

bharathi theerthar அடுத்த உபதேசம், விமத்ஸர: என்பதாகும். அதாவது, வயமேலும் படிக்க…

மூன்று விதமாகச் செய்யப்படும் பாபம்: ஆச்சார்யாள் அருளுரை!

சாஸ்திரத்தில் ஓரிடத்தில் புண்ணிய பாபங்களைச் சுருக்கமேலும் படிக்க…

இது யாருக்கான வலை? நீங்களும் கொடுத்திருக்கிறீர்களா விலை!

fishermen ஒரு முறை, மீன் பிடிப்பவன் ஒருவன், தன் கையில் ஒரு மமேலும் படிக்க…