இந்த ராகு – கேது பெயர்ச்சி… உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்..?!

இந்த ராகு – கேது பெயர்ச்சி… உங்களுக்கு எப்படி இருக்குமமேலும் படிக்க…

ராகு கேதுவால் தோஷமா? பெரிய திருவடியைத் துதியுங்கள்!

கருடாழ்வார் பிறந்தது ஆடி மாதம் சுவாதி நட்சத்திர நாளிமேலும் படிக்க…

உங்க வீட்டில் செல்வம் பெருக வேண்டுமா? இதைக் கடைப்பிடியுங்கள்!

lakshmi kuperan 1)புளிப்பு,இஞ்சி,தயிர்,எள்.கீரை இவற்றை இரவில் சாமேலும் படிக்க…