திருப்புகழ் கதைகள்: மத்தமும் மதியமும் வைத்திடும் அரன்!

thirupugazhkathaikal 1 திருப்புகழில் காணப்படும் கதைகள் பகுதி 8மத்மேலும் படிக்க…

வைகுண்டபதியா? கைலாசபதியா? இதயம் அறியும் தெய்வம்!

ஒவ்வொரு இதயம் இறைவனின் கரத்தில் உள்ளது காலம் சத்தம் பமேலும் படிக்க…