தினசரி ஒரு வேத வாக்கியம்: 79. நிந்தைக்கு உரியவற்றை செய்யாதே!

daily one veda vakyam 2 5 79. நிந்தைக்கு உரியவற்றை செய்யாதே! தெலுங்கிலமேலும் படிக்க…

தினசரி ஒரு வேத வாக்கியம்: 65. சரணாகதி தத்துவம்!

daily one veda vakyam 2 5 65. சரணாகதி தத்துவம் தெலுங்கில்: பிரம்மஸ்ரீமேலும் படிக்க…

தினசரி ஒரு வேத வாக்கியம்: 54. பலவீனமாக இருக்காதே!

daily one veda vakyam 2 5 54. பலவீனமாக இருக்காதே! தெலுங்கில்: பிரம்மஸ்ரமேலும் படிக்க…

தினசரி ஒரு வேத வாக்கியம்: 53. வெறுப்பில்லாமல் வாழ்வோம்!

daily one veda vakyam 2 5 53. வெறுப்பில்லாமல் வாழ்வோம்! தெலுங்கில்: பிரமேலும் படிக்க…

தினம் ஒரு வேத வாக்கியம்: 51. உன் ஆயுதங்களை பிரயோகி!

daily one veda vakyam 2 5 51. உன் ஆயுதங்களை பிரயோகி! தெலுங்கில்: பிரம்மமேலும் படிக்க…

தினசரி ஒரு வேத வாக்கியம்: 45. இந்தநாள் இனியநாள்!

45. இந்தநாள் இனியநாள்! தெலுங்கில்: பிரம்மஸ்ரீ சாமவேதம் மேலும் படிக்க…