திருப்பதி திருமலையில் 15 முதல் தெப்ப உற்சவம்

கோவில் அருகில் உள்ள குளத்தில் இந்த தெப்ப உற்ஸவத் திருவமேலும் படிக்க…

திருமலையில் திருமண மண்டபம் திறக்கப்படவுள்ளது!

திருப்பதி திருமலையில் திருக்கோவில் நிர்வாகத்துக்குசமேலும் படிக்க…

திருமலைக்குச் செல்லும் இரண்டாவது சாலையில் போக்குவரத்து நிறுத்தம்

இதில் இரண்டாவது சாலையில் பழுதுபார்ப்பு, பராமரிப்புப் மேலும் படிக்க…