குணசீலம் ​ பெருமாள் கோயிலில் பிரம்மோத்சவம் தொடக்கம்

11 நாள்கள் நடைபெறும் பிரம்மோத்சவ விழாவில் நாள்தோறும் ஸ்மேலும் படிக்க…