e0ae9ae0aebfe0aea4e0af8de0aeb0e0aebe e0aeaae0af8ce0aeb0e0af8de0aea3e0aeaee0aebfe0aeafe0af81e0aeaee0af8d e0ae95e0aeb0e0af81e0ae99e0af8d

சித்ரா பௌர்ணமியும் கருங்குளம் பெருமாளும்!

karunkulam perumal சித்ரா பவுர்ணமி அழகர் ஆற்றில் இறங்கும் வைபவமமேலும் படிக்க…