ஸ்ரீ அபிநவ வித்யாதீர்த்த மஹாஸ்வாமிகளின் மஹிமை

“மனம் நம் மேல் ஆதிக்கம் செலுத்தக் கூடாது. நாம்தான் அதன்மேலும் படிக்க…

பகவான் சொல்வதை அனுசரித்து நடந்து கொண்டால்…

சிருங்கேரி ஜகத்குரு ஸ்ரீ பாரதீ தீர்த்த மஹாஸ்வாமிகளின்மேலும் படிக்க…

சண்டியின் சக்தியும், ஸ்ரீசன்னிதானத்தில் அருளும்…!

– Advertisement – – Advertisement – சண்டியின் சக்தியும், ஸ்ரீ சன்னிதானத்தினமேலும் படிக்க…