இன்று குரு பூர்ணிமா: ஞானவாசல் திறக்கும் திறவுகோல்!

viyasar 1 இன்று வியாச மகரிஷியின் அவதாரத் திருநாள். விஷ்ணுவமேலும் படிக்க…

வறட்சியால் தவித்த கிராமம்! ஆச்சார்யாள் அருளிய அறிவுரை!

தமிழ்நாட்டில் ஒரு சிறிய கிராமம் எந்த வசதியும் அற்ற கிமேலும் படிக்க…

மருத்துவர்கள் வைத்த கெடு! ஆச்சார்யாள் தந்த அருள்!

bharathi theerthar ஒருமுறை, ஒரு பக்தனின் தாய் மிகவும் உடல்நிலை சமேலும் படிக்க…

வீட்டிற்கு ஏற்பட்ட தடைகள்.. விலகிய அதிசயம்! ஆச்சார்யாள் மகிமை!

ஒரு நோயறிதல் ஆய்வகத்தை வைத்திருக்கும் ஒருவர், ஒரு வீடமேலும் படிக்க…

துப்பாக்கி முனையில் மிரட்டிய ரவுடிகள்.. அடுத்தடுத்து நிகழ்ந்த அதிசயம்! ஆச்சார்யாள் மகிமை!

Bharathi therrtha swamigal முதலீட்டு ஆலோசகராக இருக்கும் ஒரு பக்தர் தமேலும் படிக்க…

தாமதமான ஓய்வூதியம்.. வழக்கில் கிடைத்த வெற்றி! ஆச்சார்யாள் மகிமை!

என்.வெங்கடராமன், ஓசூர் ஆச்சார்யாள் கருணையின் மகிமையை மேலும் படிக்க…

பாலின்றி தவித்த தாய்! அருளால் வந்த அமுதம்! ஆச்சார்யாள் மகிமை!

நியூ ஜெர்சியிலுள்ள எஸ்.ஹிரன்மயீ விவரிக்கிறார் ஆகஸ்டமேலும் படிக்க…

அணுக்கத்தில் கிடைக்கும் அறிவு! ஆச்சார்யாள் மகிமை!

குருவின் மகிமையை நியூ ஜெர்சியிலுள்ள எஸ்.ஹிரன்மயீ விவமேலும் படிக்க…

தரிசனத்திற்கு ஏங்கிய பக்தை! கரிசனம் காட்டிய ஆச்சார்யாள்!

abinav vidhya theerthar பக்தர்களின் மனமறிந்து அருளும் ஆச்சாரியாள்.மேலும் படிக்க…