ஒவ்வொருவரும் பின்பற்ற வேண்டியது: ஆச்சார்யாள் அருளுரை!

Bharathi theerthar சங்கரபகவத்பாதாள் நமக்கு உபதேசங்கள் செய்யும்மேலும் படிக்க…

அவருக்கு பலித்தது.. இவருக்கு பலிக்கவில்லை.. காரணம்? ஆச்சார்யாள் அருளுரை!

“ஸ்ரத்தை” என்கிற சப்தத்திற்கு நிஷ்க்ருஷ்டமான (தெளிவமேலும் படிக்க…

ஸ்ரத்தா பக்தியின் பலன்: ஆச்சார்யாள் அருளுரை!

bharthi theerthar தேஹ, லோக வாஸனைகளை நாம் அகற்றிவிட வேண்டும். சாஸமேலும் படிக்க…

அவனருளாலே அவன் தாள் வணங்கி..! ஆச்சார்யாள் அருளுரை!

Bharathi therrtha swamigal எவ்வளவோ லெளகிகமான விஷயங்களை நாம் சிந்தித்மேலும் படிக்க…

மனைவிக்கு ஏற்பட்ட தொடர் கருச்சிதைவு.. பிரார்த்தித்த இஸ்லாமிய பக்தர்! அருளிய ஆச்சார்யாள்!

abinav vidhya theerthar ஆச்சார்யாள் (ஜகத்குரு ஸ்ரீ அபினவ வித்யதீர்மேலும் படிக்க…

அழுக்கானவற்றில் தெளிவு இல்லை: ஆச்சார்யாள் அருளுரை!

நாம் செய்யக்கூடிய பிரார்த்தனை பலிக்க வேண்டுமானால் நமேலும் படிக்க…

மக்கள், மாக்கள்- வித்தியாசம்! ஆச்சார்யாள் அருளுரை!

எத்தனையோ இலக்ஷம் ஜீவராசிகள் இருந்தாலும் மனுஷ்யனுக்மேலும் படிக்க…

பகவத் அனுக்ரஹம் சம்பாதிக்க முக்கிய சாதனம்: ஆச்சார்யாள் அருளுரை!

பகவானுடைய அனுக்ரஹத்தைச் சம்பாதிப்பதற்கு முக்கியமான மேலும் படிக்க…